Home

Maria Cristina

Biografie

Boeken en brieven

Artikelen

Fotogalerij

Tekstvak: Links

 

ARTIKELEN

Interview met parlementariër Geert Wilders

 

“Mijn idool is Oriana Fallaci: zij begreep het moslimgevaar”

Voor deze dappere man, die tegen het fundamentalisme strijdt,

Is de Koran geen religie meer, maar een ideologie.

 

 Geert Wilders, de meest besproken politicus in Nederland, ontvangt  ons in de Tweede Kamer, in zijn kantoor, waarbuiten een viertal bewakers staat.

Minzaam, vastberaden, maar zeker niet arrogant, zoals hij over het algemeen wordt beschreven in de media van zijn land.Hij treedt in de voetsporen van de door fundamentalistische moslims vermoorde regisseur Theo van Gogh.

Hij heeft dezelfde moed en idealen waarvoor Pim Fortuijn werd vermoord.

Hij wordt van ’s morgens tot ’s avonds bewaakt.

 

“Meneer Wilders, baren 177 nationaliteiten, vertegenwoordigd in één stad als Amsterdam u geen zorgen?”

 

 Zeker, ik strijd daar al sinds jaren tegen, opdat mijn land weer “normaal” wordt.

 

‘’Uw partij heet Partij van de Vrijheid. Vrijheid van ......”

 

Vrijheid om te doen met zijn eigen geld wat men wil. De Nederlanders betalen teveel belastingen, zelfs 50%,. Terwijl men het recht zou moeten hebben om over zijn eigen geld te beschikken, dat ze met zoveel moeite hebben vergaard.

 

En dan ook nog de vrijheid om  van een zonnige dag te genieten en  zich te verheugen op een goed leven, op straat te kunnen lopen zonder te worden overvallen, beroofd of mishandeld.

Vooral de vrijheid van leven in het eigen land, volgens de eigen cultuur.

 

Tenslotte de vrijheid om de eigen idealen te verwezenlijken zonder dat men bewaakt dient te    worden omdat men je voor eeuwig het zwijgen wil opleggen.

 

“De Nederlandse pers praat uitvoerig over de beslissing van uw regering om 28 miljoen euro beschikbaar te stellen om het hoofd te bieden aan het islamitische radicalisme en rechts-extremisme. Dit bedrag zou moeten dienen om steunpunten te realiseren voor de gemeenten met de meeste problemen, en om dialogen te realiseren tussen gematigden en extremisten. Wat denkt u daarvan?”

Een slecht plan (van de socialistische partij, in de regering met de Christen-democraten van premier Balkenende (red.)). Met hen een dialoog aan te gaan helpt niet meer. We hebben dat jarenlang geprobeerd en hebben niets bereikt. Integendeel, de situatie is verslechterd!. Met dit kostbare project, absoluut niet concreet, behandelen we de schuldigen als slachtoffers. Afgelopen met praten, met de tolerantie. Men gaat nu over tot actie over.

 

“Op welke manier?”

 

Vooreerst: als men onze normen, onze regels en cultuur niet respecteert, moet men terugkeren waar men vandaan komt

Als men misdaden begaat, moet men streng gestraft worden. Als men na vrijlating uit de gevangenis in herhaling valt, moet men uitgezet worden. We moeten de grenzen sluiten, ons land terugwinnen en het geld gebruiken voor onze bejaarden, voor onze gezondheid en om onze gehandicapten te helpen.”

 

“Uw uitlatingen betreffende de Koran dat deze verboden zou moeten worden zoals “Mein Kampf”van Hitler, heeft vele discussies doen opwaaien tegen u, ook aan de zijde van de andere partijen van de regering. Heeft u misschien niet wat overdreven wat dit betreft, wat misschien een onacceptabele provocatie lijkt tegen een religie?”

 

“De Koran is een fascistisch boek, agressief, dat haat zaait. Ik wil niet discrimineren of provoceren, ik zeg alleen dat het geweld dat uit de islamitische teksten  naar voren komt in geen enkele andere religie bestaat, noch in  de Katholieke, noch in de Joodse of in het Boeddhisme.

Wij zeggen voornamelijk dat de Koran meer een ideologie is dan een godsdienst. Ik heb niets tegen de Islam, noch tegen de moslims persoonlijk, maar zeker wel tegen een ideologie die de mens de vrijheid wil ontnemen en die vrouwen niet respecteert, die homoseksuelen wil elimineren. Mijn idool is Oriana Fallaci: zij had het gevaar van de islamitische invasie goed ingeschat. Net als zij  heb  ik een hekel aan het relativisme, het willen geloven dat elke cultuur hetzelfde is, wat zeker niet waar is!

 

Den Haag

 

Maria Cristina Giongo

 

(vert.: Ank Versteeg)

 
Tekstvak: Terug