Home

Maria Cristina

Autobiografie

Boeken en brieven

Tekstvak: Artikelen

Fotogalerij

Tekstvak: Links

 

ARTIKELEN

Tekstvak: Wikipedia

AMSTERDAM BEDENKT ZICH

 

Nederland sluit de deuren voor Roemenen en Bulgaren

 

Het land had het plan om per 1 januari de eigen arbeidsmarkt open te stellen voor Boekarest en Sofia. Het heeft een stap teruggedaan uit angst voor de groeiende criminaliteit veroorzaakt door de economische crisis.

 

Maria Cristina Giongo

 

Amsterdam

Nederland sluit de grenzen voor Roemenen en Bulgaren.

De regering in Den Haag heeft besloten uit verdediging tegen de economische crisis om haar territorium te beschermen, op de enige wijze die mogelijk is: aan vreemdelingen de toegang te ontzeggen.

Nederland had besloten om vanaf 1 januari 2009 haar eigen arbeidsmarkt vrij te geven voor de burgers van Sofia en Boekarest. Maar dat zal niet gebeuren.

 

SCHENGEN

Het akkoord voorziet dat de lidstaten een beroep kunnen doen op restricties

 

Er is een immigratiestop ingesteld. Het land heeft in de eerste drie maanden van 2008 zo’n 32.000 vreemdelingen binnen zien komen. Zesduizend meer dan het jaar daarvoor in dezelfde periode.

 

De verantwoordelijke voor Sociale Zaken, Piet Hein Donner van het CDA (Christen Democratisch Appèl), die Minister van Justitie was van 2002 tot 2006, heeft de beslissing over de openstelling van de grenzen voor diegenen, die geen regulaire werkvergunning hebben, teruggedraaid.

Er zal hier nog verder met elkaar over gesproken worden.

 

De beslissing ligt niet in de lijn van de Akkoorden van Schengen, wat betreft het vrije verkeer van de Europese arbeiders.

Het verdrag voorziet slechts in een paar uitzonderingen die aan de lidstaten toestaan om bepaalde restricties op te leggen voor de eerste twee jaar, met een verlenging van vervolgens nog twee jaar.

 

Het is een geheel Nederlandse paradox: het land was een van de eersten die zich aansloten bij de Verdragen in 1985.

De tekst van het verdrag voorziet in de opheffing van systematische controle van mensen binnen hetgeen wat was aangeduid als “het Schengengebied”, dat wil zeggen, omvattend de gebieden waar het verdrag wordt toegepast.

Op dit moment maken 28 landen er deel van uit, zowel van de Europese Unie, als van landen daarbuiten (IJsland Noorwegen, Zwitserland).

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben een uitzonderingspositie bedongen en nemen geen deel aan deze afspraak.

 

In het begin werden de Akkoorden van Schengen overeengekomen buiten de normatieve Europese Unie.

Vervolgens werden ze uitgebreid met het Verdrag van de Europese Unie (beter bekend als Verdrag van Amsterdam).

 

Hoe is het mogelijk dat Nederland, dat altijd beschouwd werd als hèt multiculturele land bij uitstek, een beslissing terugneemt? Haar eigen Koningin Beatrix heeft afgelopen september in haar toespraak voor de Opening van de Staten Generaal haar trots uitgesproken om deel uit te maken van een gastvrij land dat openstaat voor de hele wereldbevolking.

Het moge voldoende gevonden worden dat in Nederland 45000 Polen van de eerste generatie wonen.

Sinds ze zijn toegetreden tot de Europese Unie (2004) is er een constante toevloed geweest.

Alleen al gedurende de eerste drie maanden van dat jaar zijn er 3500 aangekomen.

 

WERKLOOSHEID

Tekort aan arbeidsplaatsen en de inwoners zijn bang geworden

 

Maar in de tussentijd, ook door de economische crisis, is er een tekort aan arbeidsplaatsen voor de Nederlandse burgers, die met schrik zien dat landen als IJsland aan de rand van de afgrond staan. En ook hun hoofdstad Amsterdam, die 177 nationaliteiten binnen haar gebied telt, daarmee zelfs New York verslaand met haar 150 nationaliteiten.

 

Vervolgens is er de toenemende criminaliteit van de buitenlanders die juist vanuit de Oost-Europese landen afkomstig zijn.

Wat kan men verder nog doen? De deuren sluiten: “wie binnen is, is binnen,

wie buiten is, is buiten” om maar de tekst van een oud kinderliedje aan te halen dat men zong als men vroeger verstoppertje speelde.

 

Om te begrijpen wat er eventueel kan gebeuren in het land van de tolerantie moet men er de mentaliteit door en door van kennen: de Nederlanders worden erg strikt als de wetten niet

worden gerespecteerd. Dat is ook gebeurd met de coffeeshops, die werden gesloten op het moment dat de wet werd overtreden.

Niettemin heeft de burgemeester van Eindhoven, een stad in het zuiden van Nederland, Rob van Gijzel, voorgesteld om het beheer van de handel in legale drugs over te laten aan de Gemeenten, om het zo onder controle te kunnen houden.

Het gaat dus niet om verbieden, maar om reguleren.

Dezelfde kwestie betreft de raamprostitutie. Toen daar de georganiseerde criminaliteit infiltreerde, zijn veel sexgelegenheden gesloten.

Kortom, de Nederlanders willen de schade beperken vòòrdat deze onherstelbaar wordt: niet erna.

 

IMMIGRANTENSTOP

 

Nederland zal vanaf 1 januari niet haar arbeidsmarkt vrijgeven voor Roemen en Bulgaren.

In Italië zijn 1816 vreemdelingen uitgewezen sinds september toen zij het land binnen probeerden te komen.

 

GETALLEN

 

8451

Dit zijn de illegale vreemdelingen die effectief in drie maanden zijn uitgewezen, vanaf 1 september tot 10 december 2008.

Van hen zijn 1816 uitgezet terwijl ze illegaal op schepen vanuit Griekenland het land probeerden binnen te komen.

 

578

Dit zijn de chartervluchten die in dezelfde periode zijn uitgevoerd, 391 vanaf de Siciliaanse kust en 187 vanuit Sardinië, met aan boord immigranten zonder verblijfsvergunning. Al in juli was dit type vlucht toegenomen met 5,7%.

 

706

Dit zijn de gerepatrieerde Marokkanen, de meest talrijke per nationaliteit.

Daarop volgen de Albanezen (661), de Tunesiërs (316), de Chinezen (178) en de Brazilianen (164).

Volgens de schatting van Caritas wonen er in Italië meer dan een miljoen illegalen.

 

 

Vertaald door: Ank Versteeg-Mostert